New items
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz