New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Prawo urzędnicze
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce