New items
30 lat Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 1992 - 2022
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6