New items
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Termodynamika dla studentów Akademii Pożarniczej
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce