Nowości
Współczesne konflikty zbrojne
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Dwie dekady walki z terroryzmem