New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych