New items
Modelowanie organizacji dynamicznej
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego