New items
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Studenckie prace naukowe
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)