Nowości
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
zagrożenia