New items
Wiktymologia kryminalna
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej