New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy