New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej