Nowości
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa