New items
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata
zagrożenia
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne