New items
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Essential MATLAB for Engineers and Scientists