New items
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Teoria operacji specjalnych
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich