New items
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Bałkany - terror kultury : [wybór esejów]
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG