New items
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Hazardous Materials Chemistry
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG