New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,