New items
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji