Nowości
Scientific Protocols for Fire Investigation
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Współczesne problemy bezpieczeństwa