New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Smoldering fires
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Prawo urzędnicze
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka