Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne