Nowości
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology