Nowości
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland