Nowości
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Współczesne konflikty zbrojne
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Dwie dekady walki z terroryzmem
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych