New items
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka