Nowości
Interna Harrisona. tom II
Anestezjologia
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań