Nowości
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
EKG to proste
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami