Nowości
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Fire safety for very tall buildings : engineering guide
Confined space rescue technician manual