Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej