New items
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Prawo urzędnicze
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje