Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Anestezjologia