New items
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Teoria operacji specjalnych
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3