Nowości
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego