Nowości
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Terror\terroryzm : studium przypadku
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego