New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Technologie energetyczne
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo