New items
Studenckie prace naukowe
Bałkańskie upiory : podróż przez historię
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje