Nowości
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i bezpieczeństwo międzynarodowe
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Hazardous Materials Response and Operations