New items
Wytrzymałość materiałów 1
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2