New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Systemy fotowoltaiczne
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań