Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Sobotta atlas anatomii człowieka
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy