New items
Hazardous Materials Chemistry
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje