New items
Smoldering fires
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Studenckie prace naukowe
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych