Nowości
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Modelowanie konstrukcji budowlanych
30 lat Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 1992 - 2022
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych