New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Modelowanie organizacji dynamicznej
System ochrony zdrowia w Polsce
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo