Nowości
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Technologie energetyczne
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm