Nowości
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Interna Harrisona. tom III
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Patologie i dysfunkcje w organizacji