New items
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań