New items
Stany zagrożenia życia i zdrowia : schematy postępowania dla ZRM typu P
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki