New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych
Teoria operacji specjalnych
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice