New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Pożary : kompendium wiedzy
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje